You are here

Nyheder

Klik her for at downloade Acrobat Reader

August 2016 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Strandmøllen A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af svejserøg, slibestøv og let olietåge hos Strandmøllen A/S.

Strandmøllen A/S ønskede etablering af punktudsugning som led i færdiggørelsen af nyt værksted. Den installerede punktudsugningen sikrer, at medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelige stoffer, når de anvender de forskellige maskiner i værkstedet. Punktudsugningsløsningen kan håndtere både svejserøg, slibestøv og olietåge.

Opgaven blev bl.a. løst med Plymovent® ME-32 filter, Plymovent® FUA-4700 ventilator, Plymovent® SA-24 automatik-tavle, Plymovent® KUA-3 sugearm, SLE-30 forlængerslange og Plymovent® MM-100 sugearm - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Strandmøllen A/S (1,9 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Juli 2016 – Dansk Procesventilation og Dustcontrol introducerer ny, kraftfuld 1 faset mobil støvsuger

De høje krav til både en ren og sund arbejdsplads og til vor tids ekstremt effektive håndholdte værktøj er ingen sag for den nyudviklede mobile støvsuger, DC Tromb 400. Den kan klare helt op til 400 m3/t og sikrer således en arbejdsproces uden unødvendige stop, så du kan få mest muligt ud af din arbejdstid. Udover at være kraftig, robust og effektiv er den også alsidig og all-round. Den kan håndtere alle slags fint støv og materiale fra en byggeplads - skæring af beton, sandblæsning, slibning af gulve og vægge såvel som støv og spåner fra industriproduktion. Med det kompakte design er DC Tromb 400 nem at flytte og transportere. DC Tromb 400 er endvidere udstyret med semi-automatisk rensefunktion – med blot et enkelt tryk på renseknappen startes/stoppes rensefunktionen.

DC Tromb 400 leveres i 3 versioner: Med spand, med pose og som noget nyt med longopac (endeløs pose), der giver mulighed for opsamling af store materialemængder. Alle 3 versioner leveres med rengøringsudrustning

- se hele projektbeskrivelsen i produktbladet.

Produktblade Dustcontrol Tromb 400 (0,8 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Maj 2016 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Franck Geoteknik

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af svejserøg, slibestøv og dampe fra rensekar hos Franck Geoteknik.

I takt med at brugen af reparationsværkstedet er vokset, er der blevet behov for en permanent og tidssvarende punktudsugningsløsning. Franck Geoteknik har derfor valgt at investere i en løsning, som både tilgodeser brugernes behov for fleksibilitet, og som overholder de gældende regler fra Arbejdstilsynet. Franck Geoteknik ønskede, at punktudsugningen skal kunne håndtere svejserøg, slibestøv og dampe fra rensekaret.

Opgaven blev bl.a. løst med Plymovent® ME-31 filter med gnistfang, Plymovent® FUA-4700 ventilator og Plymovent® FM-2540 - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Franck Geoteknik (2,1 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Februar 2016 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Wewers Mørtel A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning Central punktudsugnings- og støvsugerløsning hos Wewers Mørtel A/S.

Wewers Mørtel har investeret i en ny fuldautomatisk posepakke-maskine. Posepakke-maskinen har tre suge-studse, hvortil udsugning skal tilsluttes. Foruden punktudsugningen er der behov for rengøring af maskinen og området omkring maskinen. Da der ved posefejl kan opstå spild på op til 25 kg, pr. pose, er der behov for et kraftigt sug og mulighed for opsamling af store materialemængder.

Opgaven blev bl.a. løst med Dustcontrol DC 11-module, 11 kW, Dustcontrol F 8000-forudskiller med pneumatisk udtømningsventil, Dustcontrol stål-rørsystem med 3 maskinudtag og kraftig klapventil med microswitch og lovpligtig kontrolanordning - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Wewers Mørtel A/S (1,4 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


December 2015 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og fitrering af coating-pulver støv fra produktionslinje hos Boehringer Ingelheim Danmark.

I forbindelse med etableringen af ny produktionslinje havde Boehringer Ingelheim behov for udsugning ved 3 blandekar, ved en lille vægt, samt ét sted i produktionslinjen. Da Calciumsulfat’en opvarmes i de tre blandekar, bliver den aggressiv overfor alle metaller. Boehringer Ingelheim ønskede derfor en løsning i komplet plast. Løsningen skulle være driftssikker og egnet til kontinuerlig drift, hvorfor det også var vigtigt, at løsningen var energieffektiv. Desuden var det vigtigt, at løsningen var støjsvag, da både filter og ventilator skulle placeres indendørs.

Opgaven blev bl.a. løst med et Specielt bygget filter i PVC, med posefilter og HEPA-kassettefilter, CMVeco-plastventilator med Grundfos motor med indbygget frekvensomformer, Plymovent Miniman-sugearm MM-100, 2,1 m, rørsystem i fuldsvejst PVC og Danson kontrolanordning - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Boehringer Ingelheim Danmark (0,9 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


December 2015 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og fitrering af coating-pulver støv fra produktionslinje hos Boehringer Ingelheim Danmark.

I forbindelse med etableringen af ny produktionslinje havde Boehringer Ingelheim behov for udsugning af coating-pulver støv ved fem omhældnings- og dosserings-processor samt udsugning af dampe fra tre print-hoveder og to limdispensere. For at sikre et tæt rørsystemet ønskede Boehringer Ingelheim et rørsystem i fuldsvejst plast. Da løsningen indgår i produktionsprocessen var det vigtigt, at løsningen skulle være driftssikker og egnet til kontinuerlig drift, hvorfor det også var vigtigt at løsningen var energi-effektiv. Desuden var det vigtigt, at løsningen blev udrustet med et filter, der kunne imødekomme kommunens krav til tilbageholdelse af coating-pulver støv. Endvidere skulle ventilatoren være støjsvag, da både filter og ventilator skulle placeres indendørs.

Opgaven blev bl.a. løst med et Plymovent MistEliminator-filter ME-32, CMVeco-plastventilator med Grundfos motor med indbygget frekvensomformer, rørsystem i fuldsvejst PVC og Danson kontrolanordning - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Boehringer Ingelheim Danmark (0,9 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


November 2015 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Skjern Papirfabrik A/S

Dansk Procesventilation har installeret centralstøvsuger til Skjern Papirfabriks nye, flisfyrede dampkedelanlæg.

I forbindelse med etableringen af Skjern Papirfabriks nye flisfyrede dampkedelanlæg ønskede Skjern Papirfabrik at investere i et centralt rengøringssystem til renholdelse af alle områder på dampkedelanlægget. Skjern Papirfabrik ønskede at rengøringssystemet skulle udrustes med en forudskiller, som automatisk kunne tømme opsamlet materiale direkte ned i den eksisterende askecontainer.

Opgaven blev bl.a. løst med en Dustcontrol centralenhed DC 11-module, 11 kW, en Dustcontrol cyklon-forudskiller F 8000 med pneumatisk udtømningsventil og Dustcontrol stålrør-system med 10 stk. rengøringsudtag afsluttet med kraftige klapventiler - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Skjern Papirfabrik (1,1 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


September 2015 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos MD Rustfri

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af svejserøg, slibestøv og let olietåge.

MD Rustfri ønskede et nyt punkt-udsugningsanlæg. Løsningen skulle være fleksibel i forhold til arbejdet med både store og små emner. Løsningen skulle dække alle opgaver – svejsning, slibning, polering og let bearbejdning på manuelle drejebænke. MD Rustfri ønskede løsningen udrustet med den nyeste energibesparende teknologi, så driftsudgiften blev lavest mulig. Desuden skulle løsningen overholde kommunens krav til filtrering. Den samlede løsning fremstår som en state-of-the-art-løsning, hvor maksimal automatik sikrer optimal energibesparelse.

Opgaven blev bl.a. løst med Plymovent® FM-4540 sugearm, Plymovent® KUA-4 sugearme, Plymovent® KUA-2, sugearme, Plymovent® LM-2 sugearme, Plymovent® MM-100 sugearme, Plymovent® MultiDustBank-filter MDB-B-12, Moldow-ventilator, NBA-el-tavle med Omron frekvensomformer, NMT SmartPower-kraftudtag og Danson kontrolanordning - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference MD Rustfri (1,38 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Juli 2015 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Lem Beslagfabrik A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af tåge.

Lem Beslagfabrik har gennem mange år udvidet produktionen med nye CNC-maskiner. I forbindelse med indretningen af den nye produktions-hal ønsker Lem Beslagfabrik en ny central udsugningsløsning forberedt til udsugning fra alle de maskiner, der er planlagt til en ny hal. Løsningen skal være behovstyret, og der skal monteres automatiske motorspjæld på de to maskiner, der allerede er installeret. Den centrale filter-løsning skal være driftssikker og billig at servicere. Løsningen skal opfylde alle lovkrav og ”forhåndsgodkendes” af Lem Beslagfabriks egen miljørådgiver Avidenz.

Opgaven blev bl.a. løst med et Plymovent® MistEliminator-filter, en CMVeco-plastventilator med Grundfos motor med indbygget frekvens-omformer, rørsystem i fuldsvejst PVC med indregulerings- og åbne-/lukkespjæld og Danson-kontrolanordning - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Lem Beslagfabrik A/S (1,2 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Juli 2015 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Rønvig Dental Mfg. A/S

Dansk Procesventilation har installeret olietågeudsugning fra CNC-maskine.

I forbindelse med indkøb af ny CNC-maskine har Rønvig Dental investeret i en ny behovstyret punktudsugningsløsning med olietåge-filter. Rønvig Dental vil med en ny løsning sikre sig, at der ikke opstår oliedryp fra det fælles rørsystem, da afkastet fra punktudsugningen skal tilsluttes den eksisterende udsugningsløsning med varmegenindvindingsaggregat. Samtidig vil Rønvig sikre, at der altid bliver udsuget den korrekte luftmængde i CNC-maskinen, så medarbejderen, der betjener maskinen, ikke bliver udsat for de olietåger, der genereres.

Opgaven blev bl.a. løst med et Plymovent© olietågefilter ME-32 med HEPA-filter, en Plymovent© Ventilator FUA-3000, 1,1 kW, en NBA-automatiktavle med Omron MX-2 frekvens-omformer og en Danson kontrolanordning - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Rønvig Dental Mfg A/S (1,0 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Juni 2015 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos NKT Cables A/S

Dansk Procesventilation har installeret ATEX sikret punktudsugning.

Øget produktivitet stiller øgede krav til produktionsudstyr. Derfor skal den eksisterende punktudsugning udskiftes til fordel for en ny og bedre. Punktudsugningen skal sikre både medarbejdernes arbejdsmiljø og produktionskvaliteten. Da et af de mange produkter, som benyttes i produktionen, er potentielt eksplosivt, skal løsningen sikres iht. ATEX-direktivet. Da mængden af udsuget materiale er stor, ønsker NKT Cables at det udsugede materiale forudskilles og opsamles i en bigbag.

Opgaven blev bl.a. løst med en Dustcontrol DC 11-module P EX, 5,5 kW med forstærket filter og FIKE-trykaflastning, Dustcontrol F 8000 cyklon-forudskiller med pneumatisk udtømningsventil Ø160 mm monteret på bredt stativ til ophængning af bigbag og Dustcontrol potentialudlignet stål-rørsystem Ø76 mm med 6 stk. kraftige klapventiler med microswitch - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference NKT Cables A/S (1,2 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Februar 2015 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Ardex Scandinavia A/S

Dansk Procesventilation har installeret en central rengøringsløsning/støvsuger til EX-område.

Den eksisterende støvsuger stod til udskiftning. Ardex ville derfor have en ny central rengøringsløsning, som kunne dække rengøringsbehovet i hele produktions-området inklusive vejerummet, der var ATEX-klassificeret som zone 22.

Opgaven blev bl.a. løst med en Dustcontrol DC 11-module P EX, 11 kW med forstærket filter og FIKE-trykaflastning og Dustcontrol potential-udlignet stålrørsystem medkraftige klapventiler med microswitch - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Ardex Scandinavia A/S (1,1 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


August 2014 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos J. E. Pedersen Maskinfabrik A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af olietåge og svejserøg hos J. E. Pedersen Maskinfabrik A/S.

Med endnu en udvidelse og endnu en ny hal med nye maskiner var der brug for endnu en ny punktudsugning. Den skulle kunne benyttes i forbindelse med både bearbejdning og svejsning. Det betød, at filteret både skulle være egnet til filtrering af olietåge og svejserøg. Da J.E. Pedersen stod tilbage med en ventilator og 2 Miniman-sugearme fra seneste udvidelse, blev det besluttet at genbruge disse til opgaven. Løsningen skulle energioptimeres med frekvensomformer og være forberedt til montage af motorspjæld og SmartPower-automatik. Løsningen skulle selvfølgelig leveres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler og Køge kommunes krav til emission.

Opgaven blev bl.a. løst med Plymovent® KUA-sugearme, Plymovent® MM-100-sugearme, Plymovent® MM-75-sugearme (genbrug), Plymovent® MistEliminator ME-32/2, NBA-el-tavle med Omron E7, 7,5 kW, Moldow-ventilator MAT400-7,5/D, 7,5 kW (genbrug) og Danson kontrolanordning - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference J. E. Pedersen Maskinfabrik A/S (1,2 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


August 2014 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Fjordvejs Maskinfabrik A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af svejserøg og slibestøv samt rumventilation.

Fjordvejs Maskinfabrik ønskede ny procesventilation til udsugning og filtrering af svejserøg og slibestøv integreret med supplerende rum-udsugning og erstatningsluft. Kvalitet, energioptimering samt opfyldelse af gældende lovkrav var de primære parametre i valg af leverandør. Desuden skulle 6 stk. eksisterende UltraFlex-4-sugearme genbruges.

Opgaven blev bl.a. løst med NB-Krydsveksler, IBA-Automatik-tavle, MultiDustBank-filter, CONT-C-24 renseautomatik, KUA-3 sugearme, SmartPower kraftudtag, skære- og slibebord DraftMax-Eco og Danson kontrolanordninger - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Fjordvejs Maskinfabrik (1,5 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Maj 2014 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt på Københavns Tekniske Skole i Herlev

Dansk Procesventilation har installeret centralt rengøringssystem til murerafdelingen på Københavns Tekniske Skole i Herlev.

I forbindelse med etablering af ny murerafdeling på Københavns Tekniske Skole i Herlev valgte skolen at investere i et centralt rengøringssystem, som effektivt kunne fjerne støv fra gulvet i murerafdelingen. Skolen ønskede et anlæg, der kunne betjenes af 2 brugere samtidigt. Da rengøringssystemet skulle kunne fjerne store materiale mængder, ønskede skolen udtømning i bigbag.

Opgaven blev bl.a. løst med TPR-47 Turbopumpe, S-21000 Filter, F-20000 Forudskiller, el-tavle med Siemens PLC, kraftige klapventiler og gulv-rengøringsudrustning - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference KTS Herlev (1,2 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Maj 2014 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos CL Smed A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af svejserøg og slibestøv hos CL Smed.

På baggrund af flere opgaver og flere smede var den eksisterende punktudsugning blevet for lille og utidssvarende. CL Smed ønskede derfor en ny punktudsugnings-løsning. CL Smed var opsatte på at finde en løsning som både skulle være af høj kvalitet og udrustet med den nyeste, energibesparende teknologi, så driftsudgiften blev lavest mulig. Desuden skulle det sikres, at løsningen var forkant med myndighedernes krav.

Opgaven blev bl.a. løst med Plymovent® MultiDustBank B-8-H filter, Plymovent® CONT-C-24 renseautomatik, Plymovent® FM-4540-sugearme, 8,8 m, Plymovent® FM-1520-sugearme, 3,8 m, SmartPower kraftudtag 16A-230V, Moldow-ventilator DAT-450-37/D, 15 kW, NBA-el-tavle med Omron MX-2, 15 kW og Danson kontrolanordning - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference CL Smed A/S (1,4 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


April 2014 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos W. Domino A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af svejserøg fra robotcelle.

Som en del af den igangværende effektivisering af produktionen har W. Domino investeret i en svejserobotcelle. W. Domino har altid haft fokus på arbejdsmiljøet og ønskede en effektiv udsugningsløsning til svejserobotcellen. Foruden kravet til effektivitet skulle det også sikres, at løsningen ikke var til gene for brugerne i det daglige arbejde.

Opgaven blev bl.a. løst med en Plymovent® FlexHood-emfang med lamelgardin på alle fire sider og SmartPower-automatik med Belimo-spjældmotor - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference W Domino (0,9 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Februar 2014 – Dansk Procesventilation har færdiggjort rengøringsløsning hos Dalum Kraftvarme A/S

I forbindelse med renoveringen af Dalum Kraftvarmeværk skulle der etableres en central rengørings-løsning til renholdelse af kedelrum, kedelkælder, turbinerum og turbinekælder. Rengøringsløsningen skulle dimensioneres til 2 samtidige brugere med en slangelængde på 15 m. Desuden skulle løsningen potentialudlignes, så brugerne ikke skulle udsættes for stød fra statisk elektricitet.

Opgaven blev bl.a. løst med Turbopumpe TPR-47, Filter S-21000, Forudskiller F-8000, Automatik-tavle med Siemens PLC samt Stålrørsystem med 23 stk. klapventiler - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Dalum Kraftvarme (1,5 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


August 2013 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos National Oilwell Varco (tidl. NTK Flexibles)

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af olietåge med blødgører for National Oilwell Vargo.

NOV ønskede en ny udsugningsløsning til udsugning og filtrering af olietåge med et stort indhold af blødgører fra ekstruderingsproces i forbindelse med produktion af fleksible rør til transport af olie og gas. Løsningen skulle kunne håndtere blødgører, hvilket vil sige, at alle komponenter, rørsystemer, olietågefiltre, ventilatorer m.v. skulle kunne tåle blødgøreren uden at blive opløst. Løsningen skulle endvidere kunne håndtere kontinuerlig drift i flere uger ad gangen. Derudover skulle der leveres et drypfrit emfang, som skulle kunne tåle en driftstemperatur på over 70ºC.

Opgaven blev bl.a. løst med 2 stk. Plymovent® Olietågefilter-batterier ME-32/3 - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference National Oilwell Vargo (1,2 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


August 2013 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos EUC Nordvestsjælland, Holbæk

Dansk Procesventilation har installeret Central rengøringssystem for malerværkstederne på EUC Nordvestsjælland, Holbæk.

Arbejdsmiljøforbedring for både elever og ansatte var udgangspunktet, da EUC valgte at investere i et central rengøringssystem til skolens 2 etager, hvor den daglige malerundervisning foregår. Anlægget skulle effektivt kunne rengøre slibestøv fra gulvarealer.

Opgaven blev bl.a. løst med Dustcontrol DC11-module centralenhed - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference EUC Nordvestsjælland, Holbæk (1,1 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Januar 2013 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt på Københavns Tekniske Skole, København NV

Dansk Procesventilation har installeret Centralt rengøringssystem til murerafdelingen på Københavns Tekniske Skole, København NV

Københavns Tekniske Skole har løbende fokus på forbedring af arbejdsmiljøet for både ansatte og elever. Som led i forbedring af arbejdsmiljøet på skolens murer-afdeling har skolen valgt at investere i et centralt rengøringssystem, som effektivt kan fjerne støv fra gulvet i murerafdelingen. Skolen ønskede et stort anlæg, der kunne betjenes af 8 brugere samtidigt, og som kunne rengøre effektivt selv med 10 m lange slanger. Da rengøringssystemet skulle kunne fjerne store materiale mængder, ønskede skolen ligeledes udtømning i en container.

Opgaven blev bl.a. løst med Dustcontrol TPR-50 Turbopumper, S34000 Filter og F21000 Forudskiller - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Københavns Tekniske Skole, København NV (1,3 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Oktober 2012 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Roskilde Tekniske Skole

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af olietåge og slibestøv, samt erstatningsluft i HTX værksted.

Roskilde Tekniske Skole ønskede at få etableret procesventilation i forbindelse med indretning af HTX værksted. Opgaven bestod i etablering af punktudsugning af olietåge fra 14 stk. drejebænke og 4 stk. fræsere samt punktudsugning af slibestøv fra 3 rundslibere, 1 båndpudser og etablering af skære- og slibebord med integreret udsugning. Alle punktsug skulle udrustes med automatiske motorspjæld. Etablering af erstatnings-luft, som var ballanceret i forhold til punktudsugningen, og som skulle indblæses via indblæsningsposer monteret direkte i loftet.

Opgaven blev bl.a. løst med Plymovent® MMH-100-21 sugearme, Plymovent® DraftMax-skærebord, Plymovent® ME-31-olietågefiltre og DPV automatiske motorspjæld - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Roskilde Tekniske Skole (1,5 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Oktober 2012 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Roskilde Tekniske Skole

Dansk Procesventilation har installeret udsugning af svejserøg og erstatningsluft i HTX værksted.

Roskilde Tekniske Skole ønskede at få etableret procesventilation i forbindelse med indretning af HTX værksted. Opgaven bestod i at etablere punktudsugning via sugearme i 14 svejsekabiner. Alle sugearme skulle udrustes med automatiske motorspjæld, som automatisk skulle aktiveres, når der blev svejst. Der skulle samtidig etableres erstatningsluft, som var ballanceret i forhold til punktudsugningen, og som skulle indblæses via indblæsningsposer monteret direkte i loftet. Skolen ønskede, at punktudsugningsløsningen skulle tilsluttes en eksisterende punktudsugningsløsning i nabo-værkstedet, hvis det var muligt.

Opgaven blev bl.a. løst med Plymovent® KUA-2-sugearme - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Roskilde Tekniske Skole (1,2 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Oktober 2012 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Linco Food Systems A/S

Dansk Procesventilation har installeret udsugning af svejserøg.

Genetablering af svejserøgsudsugning i Tirstrup afdelingen. I forbindelse med produktionssammenlægninger i 2008 blev den eksisterende svejse-røgsudsugning i Tirstrupafdelingen flyttet til afdelingen i Gjesing. Men allerede i 2012 blev der igen behov for svejsning i Tirstrup. Derfor ønskede Linco Food Systems at genetablere en svejsrøgsudsugnings-løsning magen til den, der blev flyttet i 2008 dog med lidt flere arbejdspladser.

Opgaven blev bl.a. løst med Plymovent® KUA-4 sugearme, Plymovent® FM-2540 sugearme og DPV automatiske motorspjæld - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Linco Food Systems A/S (1,3 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


27-03-2012 – Ny luftrenser DC Aircube 500 fra Dustcontrol

Dansk Procesventilation introducerer den nye luftrenser DC AirCube 500 fra Dustcontrol. Dustcontrols luftrenser DC AirCube 500 er velegnet som supplement til punktudsugning, når mængden af spredte forureninger er stor. Et oplagt valg alle steder, hvor støvbelastningen ønskes reduceret.

DC AirCube 500 produktblad (0,3 MB)
Dustcontrol luftrensere prisliste (0,2 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


03-01-2012 – Euromate bliver til Plymovent

Siden 2006 har både Euromate og Plymovent været en del af hollandske Clean Air Group. Fra i år bliver alle aktiviteter fortsat under navnet Plymovent. Det betyder, at alle Euromates produkter bliver omdøbt til Plymovent – produkter, som fortsat vil sikre ren luft på arbejdspladsen.

Både Euromate og Plymovent har haft produkter til udsugning og filtrering af svejserøg, men har også hver især produkter, som komplementerer hinanden. Plymovent har f.eks. et stærkt brand inden for produkter og systemer til filtrering af olietåge i metalindustrien og fjernelse af udstødningsgas på autoværksteder og på brandstationer. Euromate har f.eks. haft produkter til fjernelse af tobaksrøg. Ved at slå de to brands sammen bliver en større vifte af produkter samlet under én hat.

Download pressemeddelelse her (0,9 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


September 2011 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos dansk medicinalvirksomhed

Dansk Procesventilation har installeret udsugning og filtrering af svej­se­røg, slibestøv, olietåge og dampe i forbindelse med service- og reparationsopgaver.

Nyindretning af eksisterende service- og reparationsværksted til håndtering af mange forskellige opgaver. Bl.a. ønskede man et område, hvor maskiner kunne afdampe over en længere periode uden risiko for spredning af dampe til resten af værkstedet. Endvidere skulle udsugningsløsningen udrustes med mest mulig automatik for at sikre korrekt brug af udsugningsløsningen af de mange forskellige medarbejdere. Udsugningsløsningen skulle overholde alle myndighedskrav og CE-mærkes.

Opgaven blev bl.a. løst med Plymovent® MultiDustBank, Plymovent® FlexHood-udsugningshætte, Plymovent® KUA-sugearm og Plymovent® Miniman-sugearme - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference medicinalvirksomhed (1,0 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


Maj 2011 – Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt hos Linco Food Systems

Dansk Procesventilation har installeret udsugning af slibestøv for Linco Food Systems.

Linco Food Systems’ behov for at slibe og afgrate emner var stigende i takt med en øget produktion. Den eksisterende løsning var derfor blevet en flaskehals, og behovet for en udvidelse var nødvendig. Da der alligevel skulle investeres, ønskede Linco Food Systems at finde en fuldautomatisk løsning, som både skulle tilgodese produktivitet, fleksibilitet og et sikkert arbejdsmiljø for brugerne.

Opgaven blev løst med 2 stk. Plymovent slibe- og skæreborde DraftMax-Ultra med integreret gnistfang, støvopsamlingsbakke, forfilter, differenstrykstyret selvrensende patronfilter, ventilator og autostart - se hele projektbeskrivelsen i referencen.

Reference Linco Food Systems (1,3 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


18-8-2010 – Dansk Procesventilation ny distributør af Euromate-sugearmene i Danmark

Efter 21 år i Danmark skifter hollandske Euromate distributør. Med virkning fra 1. september 2010 overtager Dansk Procesventilation officielt eneforhandlingen af Euromates komplette produktprogram af procesventilationsudstyr til industrien.

I Danmark er Euromate mest kendt for de unikke, sekskantede sugearme Flex og UltraFlex, som gennem mere end 20 år har været blandt de foretrukne sugearme til den danske smedeindustri, hvor både kvaliteten og funktionaliteten skiller sig ud fra mængden.

Euromate blev stiftet i 1975 og blev en del af hollandske Clean Air Group BV i 2005. Derved blev Euromate et af Clean Air Groups stærke brands, som også indbefatter Plymovent.

• Læs mere om Euromate-sugearmene – klik her

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


18-8-2010 – Ny, mobil svejserøgssuger fra Plymovent

Den mobile svejserøgssuger, PHV-400-BIA er forud for sin tid, hvad angår ydelse, design, betjening og sikkerhed. Er altid ved hånden og kan anvendes overalt.

PHV-400-BIA er med automatisk start/stop og filtervagt, som overvåger og sikrer korrekt sug. Svejserøgssugeren har to kraftige 1 kW-motorer og et 4 trins filtersystem: 1) Metal forudskiller, 2) Aluminiums-forfilter, 3) 12 m2 Dura-H® hovedfilter, 4) HEPA-slutfilter klasse H12, som sikrer en filtreringsgrad på 99,9%! Kan desuden udstyres med aktiv kulfilter.

Svejserøgssugeren leveres komplet med 230 V-kabel, 2,5 m slange, forfilter, hovedfilter, HEPA-slutfilter og kontrolpanel med autostart og filtervagt.

PHV-400-BIA-produktblad (0,25 MB)
PHV-400-BIA-prisliste (0,4 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


16-6-2010 – Ny sugearmsbrochure fra Plymovent

Plymovents sugearme er markedets bedste til svejserøg, slibestøv, olietåge, dampe i produktion, laboratorier samt medicinalindustrien og pharmaceutisk industri – fra det lille behov til meget krævende opgaver.

Plymovent-sugearme kan tilsluttes en bred vifte af ventilatorer, filtre og styresystemer fra Plymovent. Et Plymovent-system giver mulighed for helautomatisk styring af produkterne på den mest effektive måde – du sparer derved både penge og får ren luft på arbejdspladsen.

Download Plymovents sugearmsbrochure her (2,5 MB)
Download sugearmsprisliste 2011 her (1,1 MB)
● Læs mere om de enkelte sugearme – klik her

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


22-10-2009 – Opdatering af Plymovent MultiDustBank-filter

Det selvrensede filtermodul-system, MultiDustBank fra Plymovent, har fået en gennemgribende produktopdatering. Filteret er beregnet til filtrerings-applikationer som svejserøg, skærerøg og slibestøv.

MultiDustBank-filteret udmærker sig ved sin modul-opbygning, som gør det muligt at bygge filteret højt og smalt eller lavt og bredt. Derved er det muligt at opstille filteret, uanset om der er lav lofthøjde eller begrænset gulvplads. Dertil kommer, at ind- og udløb kan placeres både i højre og venstre side eller på toppen, hvilket gør rørføringen enkel og effektiv.

MultiDustBank-brochure (0,6 MB)
MultiDustBank-prisliste (0,5 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


15-02-2009 – FlexHood – ny modulopbygget udsugningshætte fra Plymovent

Plymovent lancerer ny modulopbygget udsugningshætte til udsugning af røg, støv og olietåge fra spredte forureninger, som ikke kan udsuges ved kilden. FlexHood kan bygges fra 1,0 m x 1,5 m til 2,0 m x 4,0 m, med et interval på 0,5 m i hhv. længde og bredde. FlexHood kan hænges i kæder eller stilles på ben og udrustes med svejsegardiner i gennemsigtig (klar), halvgennemsigtig (gul el. rød) og ugennemsigtigt (grøn).

FlexHood-brochure (0,5 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


10-07-2008 – DraftMax – Nyt udsugningsbord til svejse- og slibeopgaver fra Plymovent

Nyt, højeffektivt udsugningsbord til svejse- og slibeopgaver med nem vedligehold udelukkende fra front. Udsugningsbordet er modulopbygget, hvilket giver mange kombinationsmuligheder.

• 52 m2 selvrensende patronfilter
• 3-trins gnistfang giver optimal sikkerhed

DraftMax Eco-produktblad (0,4 MB)
DraftMax-brochure (svensk) (0,5 MB)

eller ring og hør nærmere på tlf. 61 270 870


05-07-2008 – Plymovent får nyt logo
Med godt 30 år på bagen må det velkendte Plymovent-logo vige pladsen for et nydesignet logo.